Aanmelden

Inschrijving en Plaatsing

Het aanmelden van uw kind vindt plaats middels het digitale inschrijfformulier op deze website. Is er al één van uw kinderen geplaatst dan heeft het volgende kind voorrang bij plaatsing. In het plaatsingbeleid wordt in principe uitgegaan van de volgorde van inschrijving. Na uw inschrijving wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en het intakegesprek. Indien u besluit gebruik te willen maken van onze opvang ontvangt u van ons administratie kantoor DebiCare een contract. In het met u afgesloten contract staan o.a. de opvangdagen en de voorwaarden vermeld.

Wij zien het kinderdagverblijf als een basis voorziening. Dit houdt in, dat in principe elk kind tussen zes weken en vier jaar in aanmerking kan komen voor plaatsing.

Het opvangtarief is gebaseerd op 51 weken per jaar dit houd in dat bij absentie van uw kind door bijvoorbeeld vakantie of ziekte moet worden doorbetaald. De openingstijden zijn van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Betaling geschiedt middels een factuur/ automatische incasso.

U als ouder kan bij DebiCare (Jos van Santen) terecht met al uw vragen betreffende de facturering, kinderopvangtoeslag, wijziging van dagen.Tijdens kantooruren is DebiCare te bereiken onder telefoonnummer 0180 555911