Oudercomissie

Waarom een oudercommissie?

Ieder kinderdagverblijf is volgens de wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van de ouders en kinderen op instellingsniveau. De commissie bestaat uit ouders die voor opvang van hun kind(eren) gebruik maken van de faciliteiten van de “Kinderdagverblijf de Terp”.

[divider]

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum “Kinderdagverblijf de Terp” zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

De oudercommissie adviseert de directie van “Kinderdagverblijf De Terp” ten aanzien van kwaliteit, verzorging, opvoeding en het kindercentrum en voert regelmatig overleg met de directie. Minimaal 4x per jaar komt de oudercommissie bij elkaar.

De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
  • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
  • Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid;
  • Spel en ontwikkelactiviteiten;
  • De vaststelling en wijziging van het Klachtenreglement;
  • Openingstijden.

Daarnaast organiseert de oudercommissie incidenteel activiteiten voor en met ouders.

De taken en bevoegdheden van de oudercommissie staan beschreven in het reglement van de oudercommissie “Kinderdagverblijf de Terp”

[divider]

Samenstelling oudercommissie

De huidige oudercommissie bestaat uit 4 leden:

Naam Functie
Chantal Renes Voorzitter
Miranda van Wensveen
Anouk Streep

Commissieleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar en kunnen worden herkozen. Kandidaten voor de oudercommissie kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de oudercommissie, via e-mail adres oudercommissie@kinderdagverblijfdeterp.nl

[divider]

Leden van de oudercommissie zijn


IMG_5556[1]

Mijn naam is Miranda Wensveen en ik ben getrouwd met Nicolas.

Samen hebben wij 2 dochters Robin van bijna 4 jaar en Lisa van 1 jaar. Robin zit bij KDV Petit en Lisa zit bij de KDV Terp. Beide meisjes hebben het enorm naar hun zin op het KDV.Robin zal binnenkort naar de basisschool gaan en ze zal zeker de leidsters en de kinderen van Petit gaan missen. Zelf werk ik 4 dagen in de week bij IV-Groep als fin. administrateur. Dit doe ik met veel plezier en daarom is het wel heel fijn dat we onze meiden voor 3 dagen bij het KDV De Terp kunnen brengen. Ik hoop dat ik samen met de ander leden een positieve bijdrage kan leveren aan het kinderdagverblijf.[divider]

chantalimageMijn naam is Chantal Renes (35 jaar) en woon samen met Dennis Oskam. Ooit…in een ver verleden…heb ik zelf als klein meisje nog op de crèche De Trefhoek gezeten waar Anja van Aaken toendertijd werkzaam was. Inmiddels ben ik de trotse moeder van twee lieve kinderen. Mijn zoontje Sem is inmiddels 5 jaar en zit al weer een jaar op school. Voorheen ging hij altijd met veel plezier naar KDV De Terp, waar hij het nog steeds vaak over heeft en stiekem nog even speelt als ik mijn kleine meid Sofie op ga halen. Sofie is eind januari 1 jaar geworden en mag nu genieten van de gezellige sfeer, de zorgzame leidsters en de veilige en vertrouwde omgeving. Inmiddels ben ik al weer zo’n 4 jaar lid van de oudercommissie. Ik hoop dit de komende tijd nog met veel plezier en toewijding te kunnen doen. Aangezien er een aantal commissieleden gestopt zijn, vanwege het feit dat hun kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, hebben we inmiddels een aantal nieuwe leden benoemd die deze taak graag op zich willen nemen. Vanaf heden zal ik de taak van voorzitter overnemen van Ellen die dit de afgelopen jaren heeft gedaan. Alle oude commissieleden wil ik hierbij nogmaals van harte bedanken voor jullie toewijding en inzet de afgelopen jaren!!![divider]IMG-20160328-WA0004_fxMijn naam is Anouk Streep (34 jaar) en woon samen met René.  We hebben 1 lieve maar ook ondeugende  zoon “Finn” die net 1 jaar is geworden (2015). Finn heeft het “wat hij mij duidelijk kan maken” erg naar zijn zin en voelt zich geliefd bij de leidsters. Elke ochtend kruipt hij er gelijk vandoor naar zijn “vriendinnetje”. Hij leert spelenderwijs ontzettend veel. Wij als ouders hebben er ook een vertrouwd en veilig gevoel bij om onze zoon hier te brengen. Finn gaat 3 dagen naar het KDV van de 5 die wij werken. Ikzelf ben net aangenomen voor een functie hoger dan ik al deed, ik ga verder in de wijkzorg als verzorgende. Dus dat wordt weer de schoolbanken in + werken. Daarnaast werk ik ook nog bij Jamin. Waarom ik als nieuw lid bij de oudercommissie ben gekomen? Omdat ik graag op de hoogte gehouden wil worden wat er allemaal speelt op Finn zijn KDV en mijn inbreng en ideeën kan uiten indien nodig.
Groetjes Anouk


[divider]

 

Contact

  • Wilt u meedenken, adviseren of zaken bespreekbaar maken?
  • Heeft u vragen over beleidsonderwerpen als de het pedagogisch beleid, veiligheid of hygiëne?
  • Heeft u ideeën voor activiteiten, of wilt u helpen om activiteiten (mede) te organiseren?

Neem dan contact op met de oudercommissie! De oudercommissie is bereikbaar via een eigen e-mail adres: oudercommissie@kinderdagverblijfdeterp.nl Daarnaast kunt u altijd één van de leden van de oudercommissie persoonlijk benaderen. Vanzelfsprekend kunt u deze zaken ook bespreken met één van de leidsters.