Oudercomisie

Waarom een oudercommissie?

Waarom een oudercomisie?

Ieder kinderdagverblijf is volgens de wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van de ouders en kinderen op instellingsniveau. De commissie bestaat uit ouders die voor opvang van hun kind(eren) gebruik maken van de faciliteiten van de “Kinderdagverblijf de Terp”.

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum “Kinderdagverblijf de Terp” zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

De oudercommissie adviseert de directie van “Kinderdagverblijf De Terp” ten aanzien van kwaliteit, verzorging, opvoeding en het kindercentrum en voert regelmatig overleg met de directie. Minimaal 4x per jaar komt de oudercommissie bij elkaar.

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
 • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
 • Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid;
 • Spel en ontwikkelactiviteiten;
 • De vaststelling en wijziging van het Klachtenreglement;

Daarnaast organiseert de oudercommissie incidenteel activiteiten voor en met ouders. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie staan beschreven in het reglement van de oudercommissie “Kinderdagverblijf de Terp”

Samenstelling oudercomissie

De huidige oudercommissie bestaat uit

 • Lara
  Lara Oudercommissie
 • Bettina
  Bettina Oudercommissie
 • Danielle
  Danielle Oudercommissie
 • Sandra
  Sandra Oudercommissie

Contact

Neem contact op met de oudercomissie.

 • Wilt u meedenken, adviseren of zaken bespreekbaar maken?
 • Heeft u vragen over beleidsonderwerpen als de het pedagogisch beleid, veiligheid of hygiëne?
 • Heeft u ideeën voor activiteiten, of wilt u helpen om activiteiten (mede) te organiseren?

Neem dan contact op met de oudercommissie! De oudercommissie is bereikbaar via een eigen e-mail adres: oudercommissie@kinderdagverblijfdeterp.nl

Daarnaast kunt u altijd één van de leden van de oudercommissie persoonlijk benaderen. Vanzelfsprekend kunt u deze zaken ook bespreken met één van de leidsters.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Indien u nog vragen / opmerkingen heeft of u uw kind wilt aanmelden,
dan staat ons team klaar om u te helpen.