Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf De Terp

pedagogisch-beleidsplan-afbeelding

Het Pedagogisch beleid van kinderdagverblijf De Terp is gebaseerd op de visie zoals gedefinieerd door de directie. Uitgangspunten met betrekking tot de omgang en zelfredzaamheid van de kinderen, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling aan de orde kome: het lichamelijke, het sociale, het emotionele en het verstandelijke.

Dit betekent dat wij een positieve sfeer scheppen waarin kinderen zich prettig voelen, waardoor zij initiatieven kunnen gaan nemen om bijvoorbeeld contacten te leggen met andere kinderen en hun creativiteit en hun mogelijkheden in spel te kunnen uiten en te kunnen onderzoeken. We nemen de kinderen serieus in hun bevindingen en hun gevoelens. Het stimuleren om hier mee om te gaan (het beleven van blijdschap, verdriet of boosheid), hun gevoel voor eigenwaarde en het laten dragen van verantwoordelijkheid zijn waarden die door de pedagogisch medewerker benadrukt worden.

Door ieder kind aan te spreken op zijn of haar mogelijkheden, het aanbieden van activiteiten en het betrekken van de kinderen bij werk dat gedaan moet worden, proberen wij hen hier de kans toe te geven: kleine opdrachtjes, opruimen, zelf keuzes te kunnen maken. Ieder leert op zijn beurt te wachten en met elkaar rekening te houden en respect te hebben voor elkaar.

De leidster is niet de grote alleen bepaler, maar de kinderen leren zeggenschap te krijgen over hun bezigheden en rekening te houden met elkaar. Voor de pedagogisch medewerker is het daarom erg belangrijk op de hoogte te zijn van het gedrag van het kind thuis en de manier waarop de ouders daarmee omgaan. De pedagogisch medewerker ziet het daarom ook als haar taak om regelmatig met de ouders te praten over hoe het kind zich gedraagt en ontwikkelt. Daarbij wordt aan zowel het positieve als het negatieve gedrag aandacht besteed. Deze kontakten vinden doorgaans plaats tijdens het halen en of brengen van uw kind.

Bovenstaand is slechts een korte samenvatting van ons pedagogisch beleid een beschrijving van het volledige beleid ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Indien u nog vragen / opmerkingen heeft of u uw kind wilt aanmelden,
dan staat ons team klaar om u te helpen.