Visie

Kinderdagverblijf de Terp

visie-afbeelding

Kinderdagverblijf de Terp heeft een kindgerichte visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen behoeften. De opvang is individueel gericht waarbij ieder kind het recht heeft om zich in zijn of haar eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Op basis van deze kindgerichte visie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Uitgangspunten

Kinderdagverblijf de Terp

  • Het bieden van veiligheid en geborgenheid waardoor het kind zich prettig voelt. Dit realiseren wij door te werken met een vaste groep leidsters. Dit geeft continuïteit, vertrouwen en rust voor de kinderen, maar bovenal ook de mogelijkheid dat kinderen zich kunnen en mogen hechten.
  • Het stimuleren van kinderen door het scheppen van spel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij bieden de kinderen leuke en leerzame activiteiten aan, zoals zingen, knutselen, voorlezen enzovoorts. Er is een grote diversiteit aan actief speelgoed en er is voldoende aanbod van zowel individueel als gezamenlijk spel.
  • De eigen identiteit van het individuele kind staat centraal binnen de groepsbenadering. We benaderen de kinderen zo productief mogelijk, niet vanuit het geboden maar vanuit het bieden van alternatieven. We waarderen en accepteren het kind zoals het is, nemen het serieus en reageren open en eerlijk.
  • Verzorging van de kinderen. Wij volgen zoveel mogelijk het thuispatroon qua slapen, eten en drinken. Met wensen rondom (borst) voeding en eventuele allergieën wordt rekening gehouden.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Indien u nog vragen / opmerkingen heeft of u uw kind wilt aanmelden,
dan staat ons team klaar om u te helpen.